HET EUROSYSTEEM ONTHULT HET NIEUWE €20-BILJET

Het Eurosysteem zal op 24 februari 2015 het nieuwe € 20-bankbiljet van de Europa-serie onthullen. Het nieuwe biljet bevat verbeterde echtheidskenmerken.


Na de biljetten van € 5 en € 10 is het nieuwe biljet van € 20 het derde bankbiljet van de Europa-serie dat zal worden ingevoerd. De ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied - samen het Eurosysteem - zullen op 24 februari 2015 het bankbiljet onthullen en de precieze datum van uitgifte bekendmaken. De Europa-serie wordt ingevoerd om de integriteit van de eurobankbiljetten verder te verbeteren en valsemunters vóór te blijven.

Het Eurosysteem neemt diverse maatregelen om fabrikanten van bankbiljettenapparatuur, leveranciers en eigenaars van machines en detectieapparaten te ondersteunen.

  • Het Eurosysteem stelt het nieuwe bankbiljet ruim voordat het wordt ingevoerd aan hen beschikbaar bij de nationale centrale banken van het eurogebied zodat zij hun machines en apparaten kunnen testen en aanpassen. Na de onthulling kan het nieuwe biljet van € 20 buiten de centrale banken worden getest.
  • Het Eurosysteem organiseert een reeks evenementen en activiteiten ter voorbereiding op de uitgifte van het nieuwe €20-biljet. Het eerste van deze evenementen is een door het Eurosysteem voor de desbetreffende organisaties te houden seminar, dat op 6 februari 2015 zal plaatsvinden bij Banca d’Italia in Rome.
  • Tevens voorziet het Eurosysteem deze organisaties van een reeks voorlichtingsinstrumenten en -materialen om hen te helpen zich voor te bereiden op de invoering van het nieuwe bankbiljet.

“De ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied verheugen zich erop wederom nauw samen te werken met de fabrikanten, leveranciers, beheerders en eigenaars van bankbiljettenapparatuur. Zij zijn het tenslotte die hun machines en apparaten aanpassen zodat die klaar zijn voor het nieuwe biljet nog vóór de uitgifte ervan”, aldus Yves Mersch, lid van de Directie van de Europese Centrale Bank.

Bron: www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu

© 2012 - 2013 | SMART SAFE IS EEN INITIATIEF VAN RCCS | REALISATIE: REXMEDIA